กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ170,302.8931,323.0081.6 %5.05,298.39786.6685.2 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี32,813.0123,752.0027.6 %5.02,247.61228.8089.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์12,192.845,765.7052.7 %5.02,364.89391.4183.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,250.038,699.00-39.2 %0.02,510.88283.0188.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค22,874.4034,699.00-51.7 %0.01,281.21492.8161.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น3,871.921,008.0074.0 %5.02,297.35514.2177.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม8,836.829,800.00-10.9 %0.01,975.29481.0375.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี8,868.157,772.0012.4 %5.01,316.97196.3985.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,796.595,259.0132.5 %5.02,897.72887.6569.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,967.7310,039.0716.1 %5.01,650.89215.6586.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)40,146.7611,063.0072.4 %5.03,699.18288.6892.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี19,047.0015,380.9219.2 %5.02,135.48628.7370.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต10,317.347,112.0031.1 %5.0995.31299.7369.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 52,994.9615,156.6071.4 %5.02,279.52349.4384.7 %5.0
รวม 408,280 186,829 54.24 % 32,951 6,044 81.66 %