กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน133,595.8073,300.0045.1 %5.05,886.201,421.3275.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,027.097,078.00-249.2 %0.0913.13217.4176.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,119.112,250.00-101.1 %0.01,497.24293.4680.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,458.253,919.00-168.7 %0.03,011.25939.7168.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,297.103,951.90-204.7 %0.01,812.72482.6973.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,422.233,054.01-114.7 %0.02,014.01488.4375.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,430.625,310.00-271.2 %0.02,259.63422.7781.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี898.951,795.00-99.7 %0.01,723.41485.0371.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,027.023,381.00-229.2 %0.01,595.25254.1484.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,679.574,436.50-164.1 %0.01,850.48796.6157.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท978.082,390.00-144.4 %0.01,094.68494.4654.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,306.423,648.80-179.3 %0.02,442.23275.2588.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,379.811,319.704.4 %2.01,691.63383.6177.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,390.762,062.00-48.3 %0.02,524.761,067.5957.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,804.813,390.00-87.8 %0.03,137.71579.3681.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,034.731,366.00-32.0 %0.01,526.11352.4576.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด732.191,387.50-89.5 %0.01,158.39145.8487.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก2,033.333,611.00-77.6 %0.02,773.00529.2380.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก963.151,423.00-47.7 %0.01,046.25507.7951.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,404.641,796.00-27.9 %0.01,048.23488.4953.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,488.822,743.00-84.2 %0.01,620.48235.6285.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,811.943,522.00-94.4 %0.03,107.41479.5084.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,570.612,269.00-44.5 %0.02,167.18703.4967.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,146.323,286.00-186.7 %0.02,149.81631.1270.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,643.162,724.00-65.8 %0.0678.16244.8463.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,417.412,565.50-81.0 %0.01,473.93688.5953.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,269.113,115.09-145.5 %0.02,326.11429.2981.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,492.722,638.00-76.7 %0.01,436.46573.3560.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,168.381,278.60-9.4 %0.02,206.67308.7586.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,533.80312.1879.6 %5.01,174.75365.1968.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,060.821,068.00-0.7 %0.01,737.09701.4159.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี820.121,271.69-55.1 %0.01,506.05701.1153.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,362.973,560.59-161.2 %0.0980.47436.5055.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา995.792,559.00-157.0 %0.01,287.45498.7561.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,165.703,133.20-168.8 %0.01,764.42364.3779.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,072.872,384.00-122.2 %0.01,982.26329.7283.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,309.463,453.50-163.7 %0.01,291.90495.3661.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร975.303,347.00-243.2 %0.01,475.34601.2659.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,191.383,040.50-155.2 %0.02,251.29598.5073.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,070.084,856.00-353.8 %0.01,719.41372.9678.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,123.422,218.80-97.5 %0.02,430.10406.5883.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,151.322,917.01-153.4 %0.01,764.10321.5581.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,514.483,604.00-138.0 %0.0545.92415.3723.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,045.962,332.50-123.0 %0.01,586.63304.2480.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร1,184.336,452.00-444.8 %0.01,439.09923.2735.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,220.861,349.71-10.6 %0.02,431.65526.2678.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,066.521,124.00-5.4 %0.01,416.02293.5079.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,158.762,073.80-79.0 %0.01,469.77246.0583.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,380.722,782.00-101.5 %0.02,087.09198.5290.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,120.633,157.50-181.8 %0.01,264.32712.7343.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,099.702,835.20-157.8 %0.01,305.06449.0765.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,059.994,220.00-298.1 %0.01,700.91384.0477.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,370.483,240.00-136.4 %0.01,716.25369.6778.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,736.695,195.00-199.1 %0.02,433.11289.1488.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,615.973,159.20-95.5 %0.01,494.94586.7560.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย879.963,067.28-248.6 %0.02,308.07345.5185.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,209.893,416.00-182.3 %0.02,040.07140.7493.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,278.572,654.00-107.6 %0.02,121.07282.7386.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,111.555,585.00-402.5 %0.01,892.02491.6774.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล3,012.784,123.50-36.9 %0.01,128.75565.2549.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,911.244,381.00-129.2 %0.0834.11313.1962.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม889.962,548.50-186.4 %0.0469.12271.7542.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร13,309.575,023.0062.3 %5.0824.21399.8751.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,111.612,237.99-101.3 %0.01,840.12552.4570.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,705.862,372.00-39.1 %0.01,320.68532.0059.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,038.662,232.30-114.9 %0.0650.68297.3754.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย939.492,864.00-204.8 %0.01,759.24389.6077.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,222.5011.5599.1 %5.01,607.18462.3771.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,110.032,992.10-169.6 %0.02,462.46473.3780.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,281.551,414.50-10.4 %0.01,951.89668.1465.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,498.173,859.68-157.6 %0.01,214.88544.5855.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู743.282,824.00-279.9 %0.01,350.28349.8174.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,936.922,010.9031.5 %5.0842.28583.4330.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ893.851,767.90-97.8 %0.01,232.30627.4049.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,726.694,549.28-163.5 %0.02,345.64572.8975.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์936.142,890.00-208.7 %0.01,984.37738.9962.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,063.262,769.30-160.5 %0.01,867.62227.6587.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,693.041,434.7615.3 %5.02,726.70250.5890.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,680.655,870.61-59.5 %0.02,090.87384.5081.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,997.7911,432.16-281.4 %0.02,752.65522.2881.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,249.0215,440.50-37.3 %0.01,508.501,148.0423.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,399.676,981.00-190.9 %0.01,870.63353.2581.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,789.148,456.00-203.2 %0.02,458.90526.0878.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,153.993,924.005.5 %2.52,501.06300.3688.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,038.376,911.00-239.0 %0.01,236.06451.4563.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,681.617,761.00-65.8 %0.0726.40327.4554.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,017.479,895.32-227.9 %0.01,212.32430.6964.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,428.235,436.06-58.6 %0.01,521.91279.3981.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,121.6213,540.13-121.2 %0.03,228.47549.1783.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,674.8813,752.00-142.3 %0.01,943.20645.7066.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,993.3013,338.00-21.3 %0.0842.83881.85-4.6 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,361.107,533.00-124.1 %0.03,123.02356.3688.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,004.8911,062.50-57.9 %0.02,287.40615.6673.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,687.6811,690.73-105.5 %0.01,306.57987.6524.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,284.815,416.90-64.9 %0.01,522.45748.2050.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,839.8313,096.72-48.2 %0.02,466.02483.5080.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,334.618,236.00-30.0 %0.0974.31261.7673.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,106.4315,296.74-88.7 %0.03,337.72469.5285.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,407.3515,292.69-34.1 %0.02,143.83528.8475.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,406.1711,915.92-86.0 %0.01,088.89658.7939.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,390.4627,254.00-120.0 %0.01,112.98233.4179.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,755.545,052.0948.2 %5.01,699.81432.2574.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,227.0315,341.73-36.6 %0.02,590.35882.9465.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,099.8536,668.24-179.9 %0.01,481.73589.5560.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,581.2221,679.00-39.1 %0.01,081.99255.1676.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท14,683.7643,230.00-194.4 %0.01,050.73508.6951.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,319.2117,829.13-114.3 %0.01,314.59459.5265.0 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,766.3511,925.13-575.1 %0.0583.51746.43-27.9 %0.0
รวม 457,387 698,944 -52.81 % 190,261 52,912 72.19 %