กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์123,712.46106,919.0013.6 %5.06,252.02695.2788.9 %5.0
รวม 123,712 106,919 13.57 % 6,252 695 88.88 %