สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 140,837.91135,410.003.9 %1.56,921.136,343.018.4 %4.0
รวม 140,838 135,410 3.85 % 6,921 6,343 8.35 %