สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ144,993.4464,056.0055.8 %5.05,795.532,791.4951.8 %5.0
รวม 144,993 64,056 55.82 % 5,796 2,791 51.83 %