กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า124,744.13154,000.00-23.5 %0.08,002.964,565.0043.0 %5.0
รวม 124,744 154,000 -23.45 % 8,003 4,565 42.96 %