กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 560,376.94432,220.0022.9 %5.010,285.426,914.5232.8 %5.0
รวม 560,377 432,220 22.87 % 10,285 6,915 32.77 %