กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน108,418.64140,423.00-29.5 %0.05,851.81880.9384.9 %5.0
รวม 108,419 140,423 -29.52 % 5,852 881 84.95 %