กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง495,533.53478,952.003.3 %1.516,254.2314,298.3012.0 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,209.7817,979.00-36.1 %0.03,625.893,971.00-9.5 %0.0
รวม 508,743 496,931 2.32 % 19,880 18,269 8.10 %