กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท271,419.31241,609.0011.0 %5.09,263.005,105.3944.9 %5.0
รวม 271,419 241,609 10.98 % 9,263 5,105 44.88 %