กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ218,442.11184,137.7815.7 %5.07,296.336,296.7113.7 %5.0
รวม 218,442 184,138 15.70 % 7,296 6,297 13.70 %