กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 281,856.38189,512.0032.8 %5.012,495.9814,009.54-12.1 %0.0
รวม 281,856 189,512 32.76 % 12,496 14,010 -12.11 %