กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 120,136.21119,362.000.6 %0.55,926.852,053.9365.3 %5.0
รวม 120,136 119,362 0.64 % 5,927 2,054 65.35 %