กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 405,386.47286,362.0029.4 %5.05,626.691,310.8076.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,695.40507.0070.1 %5.049.0863.31-29.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,705.69790.0053.7 %5.082.9327.2567.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,712.88402.0076.5 %5.093.9170.1125.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,892.22863.0070.2 %5.065.9585.13-29.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,846.23466.0074.8 %5.062.12100.49-61.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,205.89382.0068.3 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,749.351,430.0018.3 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,654.181.00100.0 %5.031.5926.0917.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,205.89813.0032.6 %5.028.391.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,843.894,751.00-67.1 %0.052.88121.68-130.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,818.75362.0087.2 %5.063.72104.67-64.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,687.72639.0062.1 %5.050.09126.27-152.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,975.63917.0053.6 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,707.05666.0061.0 %5.034.6364.62-86.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,705.69753.0055.9 %5.038.4585.35-122.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,761.46359.0079.6 %5.051.54115.45-124.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,128.38382.0066.1 %5.038.9263.56-63.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,658.981,091.0034.2 %5.053.79108.62-101.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,511.991.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,794.935,958.00-113.2 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,561.141,196.0023.4 %5.048.7485.13-74.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,979.93590.0070.2 %5.055.7659.68-7.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,638.77823.0049.8 %5.069.2875.99-9.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,719.45255.0085.2 %5.053.7281.70-52.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,676.94767.0054.3 %5.053.8792.77-72.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.054.3074.78-37.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,719.07269.0084.4 %5.046.14102.71-122.6 %0.0
รวม 453,944 311,795 31.31 % 7,068 3,129 55.73 %