สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ141,055.4579,000.0044.0 %5.07,408.89594.0092.0 %5.0
รวม 141,055 79,000 43.99 % 7,409 594 91.98 %