สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน103,468.1240,812.6960.6 %5.05,223.35201.7796.1 %5.0
รวม 103,468 40,813 60.56 % 5,223 202 96.14 %