กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน93,014.2827,932.0070.0 %5.05,213.97671.4087.1 %5.0
รวม 93,014 27,932 69.97 % 5,214 671 87.12 %