สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน99,822.7752,000.0047.9 %5.05,129.55588.7188.5 %5.0
รวม 99,823 52,000 47.91 % 5,130 589 88.52 %