สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์183,306.23109,928.8140.0 %5.05,511.001,573.1671.5 %5.0
รวม 183,306 109,929 40.03 % 5,511 1,573 71.45 %