กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน175,548.78154,540.0912.0 %5.06,861.725,031.1126.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,527.727,152.0038.0 %5.01,720.45117.8093.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,732.675,896.0032.5 %5.0811.19438.0646.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,073.353,426.29-11.5 %0.0987.34349.6064.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,829.674,342.0150.8 %5.01,396.14382.0472.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,545.98514.0079.8 %5.0662.61122.4581.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,843.311,260.9055.7 %5.0516.17238.9053.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,585.63731.0071.7 %5.0456.8272.0284.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,668.381,520.0043.0 %5.0362.46523.30-44.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,663.271,557.0057.5 %5.0660.6595.2085.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,404.52957.0060.2 %5.0366.4645.6087.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,390.65971.0090.7 %5.0691.14157.6777.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,609.52590.0077.4 %5.01,095.54899.8717.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,565.75668.0074.0 %5.0710.79268.5562.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,781.68716.0074.3 %5.0718.58238.4766.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,990.17436.0085.4 %5.0591.63207.3365.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,553.06808.0068.4 %5.0707.0582.9488.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,790.731,091.4060.9 %5.0751.67177.9976.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,656.95684.0074.3 %5.0719.44151.0579.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,528.00418.0083.5 %5.0692.3243.0193.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,704.091,212.9055.1 %5.0861.98438.1949.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,486.28308.0091.2 %5.01,008.07170.0583.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,579.101,255.5051.3 %5.0587.11332.0043.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,506.15442.5082.3 %5.0506.4793.4581.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,752.94911.0066.9 %5.0685.7861.7591.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,684.83863.0067.9 %5.0570.1951.3091.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,944.741,163.7060.5 %5.0561.39185.0067.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,164.33640.0079.8 %5.0618.2264.3989.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,356.76484.0079.5 %5.0825.03107.4787.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,372.221,805.5575.5 %5.0416.90358.1714.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,703.535,173.36-91.4 %0.0434.88125.5071.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,167.52978.0069.1 %5.0596.4547.5092.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,473.501,224.0050.5 %5.0757.88548.8527.6 %5.0
รวม 297,186 204,740 31.11 % 29,911 12,227 59.12 %