กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า221,324.47204,862.387.4 %3.56,749.162,246.9366.7 %5.0
รวม 221,324 204,862 7.44 % 6,749 2,247 66.71 %