กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ200,803.25214,105.02-6.6 %0.06,183.241,078.2182.6 %5.0
รวม 200,803 214,105 -6.62 % 6,183 1,078 82.56 %