สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย301,295.19211,820.0029.7 %5.012,420.942,815.0377.3 %5.0
รวม 301,295 211,820 29.70 % 12,421 2,815 77.34 %