กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 542,483.31464,810.0014.3 %5.012,333.396,201.0049.7 %5.0
รวม 542,483 464,810 14.32 % 12,333 6,201 49.72 %