กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 217,792.98128,885.6540.8 %5.07,011.804,162.7640.6 %5.0
รวม 217,793 128,886 40.82 % 7,012 4,163 40.63 %