กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย173,932.19137,549.0020.9 %5.06,617.842,748.8558.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,427.838,967.0027.8 %5.01,882.832,613.45-38.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,910.669,977.0022.7 %5.02,045.991,552.6924.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,098.6617,127.00-21.5 %0.01,584.58570.0064.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี12,076.9010,780.0110.7 %5.01,265.481,154.258.8 %4.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,949.037,264.0043.9 %5.01,084.76459.8057.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,977.6011,620.4810.5 %5.01,658.25581.4064.9 %5.0
รวม 251,373 203,284 19.13 % 16,140 9,680 40.02 %