กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม86,435.9035,998.0058.4 %5.05,226.48475.4790.9 %5.0
รวม 86,436 35,998 58.35 % 5,226 475 90.90 %