สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม261,400.95323,064.91-23.6 %0.05,016.991,715.2565.8 %5.0
รวม 261,401 323,065 -23.59 % 5,017 1,715 65.81 %