กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 98,900.0036,439.9663.2 %5.05,589.171,213.9378.3 %5.0
รวม 98,900 36,440 63.15 % 5,589 1,214 78.28 %