กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1,018,999.40158,000.0084.5 %5.043,131.064,105.0290.5 %5.0
รวม 1,018,999 158,000 84.49 % 43,131 4,105 90.48 %