กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน132,101.0610,000.0092.4 %5.05,282.76744.8585.9 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ55,409.4230,232.0045.4 %5.01,174.26632.7746.1 %5.0
รวม 187,510 40,232 78.54 % 6,457 1,378 78.66 %