กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 126,531.64104,389.0017.5 %5.06,352.08936.4685.3 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 26,415.3719,652.0025.6 %5.0543.621,171.74-115.5 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 203,602.91170,660.0016.2 %5.0565.45558.921.2 %0.5
เรือนจำพิเศษธนบุรี 114,313.79122,214.00-6.9 %0.01,854.741,335.2428.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง187,816.027,850.0095.8 %5.02,400.06705.6470.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง116,494.93121,570.00-4.4 %0.01,891.16458.8675.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม180,564.03311,186.00-72.3 %0.02,316.71865.7562.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร135,766.84135,560.000.2 %0.52,806.463,817.93-36.0 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี109,562.5982,039.0025.1 %5.01,260.67542.9956.9 %5.0
รวม 1,201,068 1,075,120 10.49 % 19,991 10,394 48.01 %