กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 461,125.84264,870.0042.6 %5.08,909.697,582.7014.9 %5.0
รวม 461,126 264,870 42.56 % 8,910 7,582,700 -85,006.21 %