สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 98,162.0331,350.3768.1 %5.04,916.94560.1288.6 %5.0
รวม 98,162 31,350 68.06 % 4,917 560 88.61 %