สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,006.2141,078.5917.9 %5.05,707.982,921.5048.8 %5.0
รวม 50,006 41,079 17.85 % 5,708 2,921 48.82 %