สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 156,339.14108,510.0030.6 %5.07,268.194,562.1037.2 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,793.543,563.0025.7 %5.0513.4335.8193.0 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,178.9315,640.00-39.9 %0.03,857.581,195.7069.0 %5.0
รวม 172,312 127,713 25.88 % 11,639 5,794 50.22 %