สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน228,863.67180,765.0021.0 %5.06,161.351,237.8579.9 %5.0
รวม 228,864 180,765 21.02 % 6,161 1,238 79.91 %