กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน362,130.13272,368.9424.8 %5.08,065.493,182.9060.5 %5.0
รวม 362,130 272,369 24.79 % 8,065 3,183 60.54 %