กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน262,215.41125,839.0052.0 %5.06,236.39243.9396.1 %5.0
รวม 262,215 125,839 52.01 % 6,236 244 96.09 %