กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,944,533.30120,000.0097.0 %5.06,455.262,756.5057.3 %5.0
รวม 3,944,533 120,000 96.96 % 6,455 2,756 57.30 %