สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)892,798.38421,039.0052.8 %5.014,872.243,448.0076.8 %5.0
รวม 892,798 421,039 52.84 % 14,872 3,448 76.82 %