สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม342,025.13180,000.0047.4 %5.06,111.321,947.5068.1 %5.0
รวม 342,025 180,000 47.37 % 6,111 1,948 68.13 %