กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 150,169.83131,064.0012.7 %5.05,098.281,093.0078.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,683.551,721.4183.9 %5.0487.0328.5794.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,607.53131.0097.7 %5.087.020.00100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,139.197,167.0045.5 %5.0526.69216.0059.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,199.209,862.003.3 %1.5965.3840.2795.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,240.205,567.2065.7 %5.0443.0753.0788.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,399.082,431.4083.1 %5.0459.9728.9293.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,261.387,676.2460.1 %5.0669.30190.3771.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,663.851,536.3282.3 %5.0294.14207.5829.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,887.803,640.0063.2 %5.0569.2926.0895.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่18,141.6314,104.0022.3 %5.02,363.89161.0493.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,446.611,156.0086.3 %5.01,172.6187.2692.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,168.686,407.7754.8 %5.0475.2521.9595.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,273.278,628.0023.5 %5.0861.5233.8796.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,489.391,785.5087.7 %5.0964.3692.3990.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,898.053,633.8054.0 %5.01,226.45114.0090.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,766.6014,508.0022.7 %5.0755.23147.7580.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,765.896,972.1228.6 %5.0275.5173.1573.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร41,322.78111,303.00-169.4 %0.01,484.8957.0096.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,510.458,708.9473.2 %5.0981.10589.8339.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,194.101,466.0084.1 %5.0272.4333.8287.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,146.571.00100.0 %5.0718.6223.0896.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,784.113,788.0056.9 %5.0548.3350.3290.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,295.803,488.8778.6 %5.0647.01204.2568.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,963.29578.0090.3 %5.079.63154.85-94.5 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,594.707,308.0037.0 %5.01,987.75119.0194.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,378.712,480.0078.2 %5.0391.3747.5087.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,655.8921,734.99-38.8 %0.02,945.41156.1094.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,165.022,387.0076.5 %5.0269.469.0096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,641.701,970.4184.4 %5.0393.24165.6657.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,273.413,152.1056.7 %5.0131.1639.9369.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,208.6512,435.0031.7 %5.02,615.74197.4592.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,066.3617,235.00-55.7 %0.0443.4276.6582.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,600.343,826.2167.0 %5.01,243.31422.5166.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,963.075,852.2541.3 %5.0441.450.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,572.7921,964.00-41.0 %0.028,744.0957.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,491.67527.0093.8 %5.0284.0442.7385.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,002.363,228.6070.7 %5.02,288.4549.4097.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,283.3413,765.453.6 %1.5946.21241.0074.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,174.802,829.2076.8 %5.0869.30206.1076.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,774.491,088.5488.9 %5.0196.8021.3589.2 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,276.9916,803.81-49.0 %0.0563.31137.7575.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,594.835,680.0025.2 %5.01,282.4545.0096.5 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,357.8410,224.00-39.0 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,475.792,138.9471.4 %5.0696.251.0099.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,698.651,900.0075.3 %5.05,358.990.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,385.131,919.0064.4 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,317.6451,750.00-182.5 %0.0696.44189.0072.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,910.024,639.7821.5 %5.0180.7234.1181.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,684.578,271.004.8 %2.01,177.942.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,735.352,491.9967.8 %5.0764.53104.3386.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,159.234,896.0040.0 %5.01,165.6147.9995.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,095.561,748.9675.4 %5.0305.0416.7594.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,004.511,892.7573.0 %5.09,511.6150.3199.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,840.831,512.0046.8 %5.056,559.31168.3899.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,737.922,000.0070.3 %5.0187.980.9099.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,651.333,037.20-14.6 %0.018,648.81132.3799.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,589.932,816.0038.6 %5.010,091.09224.2097.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,119.266,004.00-183.3 %0.017,096.7121.9299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,463.822,689.00-9.1 %0.019,178.5524.0299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,978.171,440.0051.6 %5.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,458.212,307.2464.3 %5.0347.730.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,955.453,955.15-102.3 %0.035,161.56122.1599.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,436.434,995.0040.8 %5.01,252.4485.4793.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,621.736,048.00-67.0 %0.023,423.4841.9099.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,197.379,832.22-134.2 %0.0595.7878.4186.8 %5.0
รวม 834,013 640,101 23.25 % 285,029 7,113 97.50 %