กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม260,969.4846,000.0082.4 %5.017,204.741,509.1591.2 %5.0
รวม 260,969 46,000 82.37 % 17,205 1,509 91.23 %