กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ203,830.05337,366.00-65.5 %0.06,520.922,666.2059.1 %5.0
รวม 203,830 337,366 -65.51 % 6,521 2,666 59.11 %