สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ121,224.18160,000.00-32.0 %0.05,492.24379.0093.1 %5.0
รวม 121,224 160,000 -31.99 % 5,492 379 93.10 %