สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี117,934.64102,900.0012.7 %5.05,811.162,283.7560.7 %5.0
รวม 117,935 102,900 12.75 % 5,811 2,284 60.70 %