สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ194,774.48338,033.00-73.6 %0.08,643.92633.9092.7 %5.0
รวม 194,774 338,033 -73.55 % 8,644 634 92.67 %