สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา90,501.6352,000.0042.5 %5.05,245.24480.9790.8 %5.0
รวม 90,502 52,000 42.54 % 5,245 481 90.83 %