สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน261,901.94405,527.59-54.8 %0.08,822.141,337.4384.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร23,019.5716,828.0026.9 %5.01,019.25246.2675.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 145,050.1135,260.0021.7 %5.01,073.66705.6134.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220,258.4614,017.0030.8 %5.0869.76540.2337.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์119,377.3820,942.0082.5 %5.0308.00124.3759.6 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,133.3613,164.0053.2 %5.0313.47344.73-10.0 %0.0
รวม 497,741 505,739 -1.61 % 12,406 3,299 73.41 %